Houd grip op uw bouwproces

Projectmanagement

Projectmanagement

Besteed projectmanagement uit

Wij voeren de regie, hoe omvangrijk of klein uw project ook is. Indien gewenst van begin tot eind. Van programma van eisen en aanbesteding, tot controle op de bouw en grip op de bouwkosten. Onafhankelijk en daadkrachtig. Voor particulieren, bedrijven, instellingen en (semi)overheden. Dat is Lamers en Visser.

We zitten er graag bovenop. Op het juiste moment brengen we de juiste partijen in beweging. We sturen het project en controleren de voortgang. Kortom: we managen uw bouwproces. Van A tot Z. Daar zijn we goed in. En zo kunt u doen waar ú goed in bent.

Werken volgens BIM betekent dat verschillende bouwpartners gezamenlijk virtueel een gebouw uitwerken. Een BIM manager brengt deze bijdragen samen in een coördinatiemodel en voert clash-controles uit om zo tegenstrijdigheden aan het licht te brengen. De rapportage die hieruit volgt, maakt duidelijk op welke fronten en door wie het model aangepast moet worden. BIM management leidt tot een kortere doorlooptijd, meer kwaliteit en minder faalkosten.

Bouwen is partijen samenbrengen. Iedere schakel levert een fundamentele bijdrage. Echter, deze schakels moeten op elkaar afgestemd zijn en op het juiste moment het juiste werk doen. Dat vraagt om verstand van zaken én ervaring. Lamers en Visser heeft dat.

Iedere organisatie is anders. Andere belangen, andere doelstellingen en een andere planning. Wij verdiepen ons graag in uw organisatie en leiden uw bouw en uw belangen in goede banen. Zo sluit het eindresultaat naadloos aan bij hetgeen u voor ogen had. Sterker nog: beter dan u voor ogen had

Een bouw of verbouwing is pas geslaagd als ook de kosten onder controle zijn. Dat vraagt om permanente controle en de juiste afwegingen bij tussentijdse wijzigingen en meer- of minderwerk. Lamers en Visser heeft de kennis en kunde in huis om ook dit proces te sturen.

Bouwen of verbouwen kost geld. Een inefficiënte planning hiervan kost nóg meer geld. Reden te meer om het tijdspad strak onder controle te houden en - indien nodig - op een reële manier bij te sturen. Ook hiervoor kunt u ons inschakelen.

Een programma van eisen omschrijft waar uw nieuwe pand of verbouwing aan moet voldoen. Van de grote lijnen tot in de kleinste details. Lamers en Visser kan u ondersteunen bij het samenstellen van een programma van eisen. We zien niets over het hoofd én vertalen het in de juiste woorden zodat architect, aannemer en alle andere betrokkenen feilloos begrijpen wat u wilt.

Projecten in beeld