Optimaal gebouw en efficiënt proces door integraal werken

BIM

BIM

Lamers en Visser heeft ruime ervaring met BIM: de werkmethode waarbij we werken met een intelligent 3D-model waaraan alle betrokken bouwpartners integraal hun bijdrage leveren. Alle bouwinformatie en bijbehorende berekening zijn dus zichtbaar in één en hetzelfde model. Door deze integrale aanpak zijn alle aspecten in overeenstemming en komen mogelijke conflicten in een vroeg stadium aan het licht. Werken met BIM (Bouw Informatie Model) reduceert doorlooptijden, faalkosten en levert meer kwaliteit.

Intern werkt Lamers en Visser volgens BIM, hetgeen betekent dat we werken met intelligente 3D-modellen. Het spreekt voor zich dat dit de functionaliteit van het gebouw ten goede komt en bovendien efficiënt ontwikkelen en bouwen mogelijk maakt. Bovendien adviseren en ondersteunen wij andere bedrijven en partners bij de implementatie van BIM.

Lamers en Visser zet BIM ook in om informatie uit te wisselen met andere partners in het bouwproces. Samen BIMmen is van onschatbare waarde voor de opdrachtgever aangezien alle disciplines samen komen in één model. Dit leidt tot waardevolle informatie en komt het eindresultaat en het werkproces sterk ten goede.

Lamers en Visser treedt op als BIM manager. De BIM manager creëert en beheert het coördinatiemodel en voert clash-controles uit om zo tegenstrijdigheden aan het licht te brengen. De rapportage die hieruit volgt, maakt duidelijk op welke fronten en door wie het model aangepast moet worden.

Projecten in beeld